Условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване и покупки от интернет страницата wiltear.com, наричан по-долу за краткост “САЙТА”, преди да използвате тoзи САЙТ.

I. Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Чрез САЙТA, „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище, адрес на управление и извършване на дейността и за контакти: гр.Велико Търново, ул.“Опълченска“ № 62, с ЕИК: 204037553; ДДС Номер: BG204037553, телефон +359 (0)884310888, имейл адрес [email protected], предлага за продажба стоки, с основни характеристики посочени непосредствено до всяка от стоките в продуктовата част на „САЙТА“.

(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТA, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:

-отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТA и

-отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТA.

Чл. 2. За да можете да използвате услугите в САЙТA, Вие следва да изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на САЙТA.

 

II. Общо описание на услугите

Чл. 3. САЙТЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки. Същият предоставя богат избор на продукти с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

 

III. Предлагани стоки

Чл.4 (1) САЙТЪТ съдържа оферти относно всяка от предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид), неговите характеристики и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея, и е с включен ДДС.

 

IV. Регистрация

Чл. 5. Можете да пазарувате от САЙТA като „Гост” или като „Регистриран потребител”.

Чл. 6. (1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.

(2) В началото на регистрацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира в регистрационната форма възраст над 18 години, както и чрез маркиране на празно поле, доброволното си съгласие с ОУ на този САЙТ. При попълване на електронната форма за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, САЙТЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил.

(3) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

(4) След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция „Моят профил“. Aдрес за доставка е адресът до който желаете да Ви бъде доставена стоката (офис на куриера или друг изрично упоменат) и може да го промените в момента на поръчка в панел „Вашата кошница“.

V. Заявка за покупка

Чл. 7 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Количка”.

(2) Добавянето на определена стока в „Количката” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт, избор на цвят и желан размер и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА”.

(3) За да прегледа продуктите в „Количката” си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „КЪМ КОЛИЧКАТА” в малкия прозорец, който се появява при придвижване на мишката в най-горния десен ъгъл на САЙТA.

Чл. 8. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се в САЙТA.

(2) Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ПОРЪЧКА” в секцията „КОЛИЧКАТА”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да натисне бутона „ПОРЪЧАЙ“ и да направи своя избор между „ПОРЪЧАЙ КАТО ГОСТ“ или „ВХОД“ за регистрирани клиенти. Потребителят следва да попълни полетата, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*). Преминаването към всеки следващ раздел от заявката се извършва чрез натискане на бутона „КЪМ СТЪПКА №”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се върне към предишен раздел от заявката като натисне активното поле в частта над поръчката  „СТЪПКА №” /желаната съответна стъпка/.

(3) В заявката автоматично се изписват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Количката” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано. Отделно се посочва цената за доставката, изчислена съобразно стойността на поръчката и избрания адрес на доставка.

(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация. За да завърши своята ПОРЪЧКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира възраст над 18 години, както и маркира на празно поле, доброволното си съгласие с ОУ на този САЙТ.

Чл. 9. (1) Заплащането се извършва по начина, указани в чл. 27 по-долу. С натискане на бутона „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема задължение да заплати стоката по начина, избран от него.

(2) С натискане на бутона „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави волеизявление за сключване на договор с „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД съгласно условията, посочени в заявката и поръчката е направена.

. В срок от 1 работен ден от получаване на заявката, представител на „Ай Пи Ес Интернешънъл“ потвърждава поръчката и адреса на доставка в телефонен разговор. След потвърждаването на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ автоматично получава имейл, съдържащ подробно описание на поръчаните от него продукти, детайлно описан адрес на доставка, както  и дължимата от него сума.

Поръчки изпратени до 15.00 часа се обработват в същия ден. Поръчки направени събота, неделя и в празнични дни, се обработват в първия работен ден след почивните

VI. Отказ за доставка

Чл. 11. „Ай Пи Ес Интернешънъл“ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща в срок до два работни дни от получаване на заявката.

 

VII. Условия за доставка

Чл. 12. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТА, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл. 13. Доставките се осъществяват чрез куриерска фирма СПИДИ.

Чл. 14. Доставката на територията на Република България е безплатна за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при поръчки на обща стойност над 50 (петдесет) лева, доставени до офис на куриера в населеното място, в което ПОТРЕБИТЕЛЯТ  е посочил да се извърши доставка или до негов адрес. Доставката до най-близкия офис на куриерска фирма СПИДИ за поръчки на обща стойност под 50 (петдесет) лева е в размер на 4 (чеетири)лева, а при избор на клиента за доставка до адрес, различен от офис на куриерска фирма СПИДИ, е с приблизителен размер от 5 лв.

Чл.15. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 3 (три) работни дни от потвърждаване на поръчката, при условие, че адресът за доставка е валиден е на територията Румъния и е посочен точно. За селища без офис на Куриера доставката се извършва съгласно график за обслужване от Куриера или до 3 дни, ако селището не е включено в график.

Чл. 16. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.

Чл. 17. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, когато е посочил адрес за доставка различен от офис на куриера.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурени условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите по първата доставка.

VIII. Законова гаранция

Чл. 18. „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

IX. Oтказ за получаване на доставена стока и връщане на получена стока

Чл. 19. (1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне стоката и поиска замяна или възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които са установени след получаването на стоката;

2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има скрит дефект, който я прави негодна за предназначението й;

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.

Чл. 20. Ако са налице обстоятелства по чл. 19, ал.1, т.1 и т.2, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след връщането и и придружаващ имейл с посочване на основанията за връщане до „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД. В случай, че потребителят не желае подмяна, а желае да получи обратно стойността на стоката, той посочва това в придружаващия имейл и „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД в срок от 3 (три) работни дни след получаването обратно на стоката връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ сумата, заплатена от него при доставката.

Чл. 21. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 22 и чл. 23, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или

2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

(2) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД за името си, адреса си и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откаже от договора, описвайки продукта и посочвайки артикулен номер на изделието с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

(3) „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ в секция “Стандартен формуляр за отказ” на сайта образец и възможност да разпечата стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия. 

(4) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД – [email protected] или на хартиен носител на адрес: България, гр.Велико Търново, ул.“Опълченска“  № 62 , за „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД. „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ  за получения отказ незабавно.

(5) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 21, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 22. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ направи отказ от договора по смисъла на предходния член, „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка. Не се възстановяват:

– разходите за връщането на стоката обратно.

(2) „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД възстановява сумите по ал.1 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която след като е бил информиран за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказ от договора, получи обратно стоката или доказателства, че е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събитията е настъпило по-рано. „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) В случай на отказ от договора по реда на чл.22, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД или на адрес: България, гр.Велико Търново, ул.“Опълченска“  № 62 , за „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Чл. 23. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема преките разходи по връщане на стоките.

Чл. 24. Поради деликатния характер и с цел опазване здравето на клиента на основание чл.57, т.5 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от договора за доставка, когато се касае за долни части бельо – дамски боксери, бикини, прашки, както и долната част на бански костюми цели бански костюми.

Чл. 25. В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

X. Замяна на артикул

Чл.26. Поради деликатния характер и с цел опазване здравето на клиента на основание чл.57, т.5 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на замяна, когато се касае за долни части бельо – дамски боксери, бикини, прашки, както и долната част на бански костюми цели бански костюми. За всички останали случаи, когато клиентът желае замяна с друг размерен номер от същия артикул, следва да се свържете с „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД чрез телефонен разговор на посочения телефон за контакт или чрез e-mail на посочения e-mail адрес. Замяната на съответния артикул ще се извърши след обратното получаване в офиса на „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД на първоначалния артикул и само ако същият е в опаковката си, не е използван и е придружен от касовата бележка за закупуването на продукта. Куриерските разходи при замяна на продукт се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, като  пратката се изпраща до офис на SPEEDY, предварително уговорен в телефонен разговор или по e-mail.  След получаване на артикулите за замяна, в рамките на два работни дни, „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД ще изпрати подменените такива до офис на SPEEDY или до адрес,, предварително уговорен в телефонен разговор или по e-mail.

 

XI. Начини на плащане

Чл. 27. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва с наложен платеж – в момента на получаване на стоката сумата се предава на служителя на куриерската фирма, извършваща доставката.

 

XII. Права върху обекти на интелектуална собственост и използване на новини

Чл. 28. (1) Съдържанието в САЙТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици.

(2) Нито една част от САЙТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТА ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

Чл. 29. Новините в този САЙТ са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата му за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на „Ай Пи Ес Интернешънъл“  ЕООД, е непозволено.

XIII. Недопустими действия

Чл. 30. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД и/или на трети лица.

XIV. Лични данни и тяхната защита

Чл. 31. (1) „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

(2) САЙТЪТ гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

(3) „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл. 32. (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.

Чл. 33. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“ от страна на „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

XV. Граници на отговорността

Чл. 34. „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл. 35. „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

Чл. 36. „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които САЙТА съдържа препратки.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2018год. За всяка промяна в общите условия потребителите ще бъдат уведомявани чрез поставяне на съобщение в началната страница на сайта, като новите общи условия влизат в сила от датата на поставяне на съобщението.