Лични данни

„Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

САЙТЪТ гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

„Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.