Доставка и плащане

Условия за доставка:

Чл. 1 Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТА, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл. 2. Доставките се осъществяват чрез куриерска фирма СПИДИ.

Чл. 3. Доставката на територията на Република България е безплатна за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, направили поръчки на обща стойност над 50 (петдесет) лева, доставени до адрес в населеното място, в което ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил да се извърши доставка или до офис на „СПИДИ“.

Чл. 4. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 2 (два) работни дни от потвърждаване на поръчката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е на територията РБългария и е посочен точно. За селища без офис на Куриера, доставката се извършва съгласно график за обслужване от Куриера или до 3 дни, ако селището не е включено в график. При доставки до офис на Куриера, стоката се доставя ден след изпращането и.

Чл. 5. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.

Чл. 6. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, когато е посочил адрес за доставка различен от офис на куриера.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурени условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и „Ай Пи Ес Интернешънъл“ ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите по първата доставка.

Начини на плащане:

Чл. 1. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва с наложен платеж – в момента на получаване на стоката сумата се предава на служителя на куриерската фирма, извършваща доставката.

Плащане на доставката:

Чл. 1. Доставката до най-близкия офис на куриерска фирма СПИДИ, за поръчки на обща стойност под 50 /петдесет/ лева е в размер на приблизително 4 лв./четири лева/. Доставката до адрес, за поръчки под 50 /петдесет/ лева, извършена от куриерска фирма СПИДИ, е в размер на приблизително 5 лв./пет лева/.